RUIMTE VOOR MUCO

  10 planeten – 10 goden - 10 kunstwerken

 

Wat is "Ruimte voor muco" ?

Het is een schaalmodel van ons zonnestelsel: de zon en haar negen planeten weergegeven op een exacte schaal van 1/40.000.000.

Niet zo maar 10 bolletjes, maar 10 expressies, die wel de bolvorm bewaren als uitgangspunt, maar die een kunstzinnige expressie zijn van de zon en de planeten, geïnspireerd op de mythologie.

Het project staat onder het peterschap van astronaut Frank De Winne.

 

Wat was de aanleiding hiertoe?

Jaarlijks organiseert de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose een nationale mucodag waarmee zij aandacht  vraagt voor de strijd tegen de ziekte mucoviscidose.

In 2004, het eerste lustrum van mucodag, verspreidde de nationale mucodag zich over verschillende plaatsen, en kreeg meteen een permanent karakter.

10 Kunstwerken vormen de link tussen 'de wereld' en de permanente strijd die mucopatiënten voeren tegen  hun ziekte. Deze zijn een symbool van solidariteit.

 

Net geen record

Het is een schaalvoorstelling van ons zonnestelsel op 1/40miljoenste, waarbij de zon 34,8 m diameter heeft en de afstand tot de aarde (die dan zelf maar 0.32 m doorsnee heeft) 3,73 km bedraagt. De verste planeet, Pluto is dan slecht 0.06 m groot en staat liefst op 147 km afstand.

In de USA zijn meer dan een dozijn stelsels gebouwd, maar geen enkel op deze schaal. Alleen in Zweden bouwt men nu een stelsel dat groter is dan ons model.

Het wordt dus het tweede grootste model, maar het is absoluut uniek omdat het nergens op een artistieke manier werd gebouwd met bovendien een sterke link naar het humanitair karakter.

 

De gemeenten

Het project staat dus op het grondgebied van verschillende gemeenten waarvan het een goede medewerking kreeg. Over taalgrenzen heen, ligt er nu een band tussen al deze gemeenten, van Oostende tot Florenville en de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose.

 


 


Kunst en onderwijs

De planeten worden afgebeeld op een kunstzinnige wijze: het zijn 100% kunstwerken. Tim Roosen maakte de 10 metalen sculpturen vervaardigd in Corten staal, inox, brons, messing… of ander blijvend materiaal. Dit garandeert het permanent karakter van het project.. Tezamen vormen de 10 sculpturen eigenlijk één groot kunstwerk: het zonnestelsel.

Anderzijds is de realistische weergave van de exacte verhoudingen in het zonnestelsel een gegeven dat rechtsreeks in het onderwijs (astronomie- aardrijkskunde) van nut kan zijn. Men heeft inderdaad een zeer beperkt idee van de werkelijke verhoudingen in het heelal qua grootte en afstand van de hemellichamen.

 

 

Symboliek van solidariteit

De grenzeloosheid, over gemeenten-,  taalgrenzen heen, en de overschreiding van de vakken – kunst – metaalbewerking - wetenschap – literatuur – geneeskunde, onderlijnt het aspect solidariteit zonder grenzen.   Deze idee van "allen samen" hoe verschillend we ook zijn, is de basisidee van de solidariteit in de strijd tegen de ziekte. Door het bundelen van krachten alleen slagen we erin om dit kunstproject te verwezenlijken.

Door het bundelen van krachten zullen we erin zullen slagen om mucopatiënten beter en langer te laten leven.

 

En Muco?

Het project is pas geslaagd wanneer de informatie goed overkomt. Zeer beknopte informatie staat ook op elk kunstwerk: op de sokkel komen twee plakkaten: aan één kant komen de precieze inlichtingen over de planeet in het zonnestelsel, aan de andere kant info over muco.

Maar de informatie komt vooral uitvoerig aan bod in een origineel boek dat bij deze gelegenheid wordt uitgegeven. Het boek geeft natuurlijk informatie over mucoviscidose en de bestrijding van de ziekte, maar op zo’n manier dat het geen saaie of harde lectuur is. Integendeel! Het telt 10 hoofdstukken: één per planeet. In elk hoofdstuk komen de verschillende invalshoeken aan bod: - het zonnestelsel, of de weetjes over de planeten zelf, de mythologie, of de rare verhalen over de goden, de mucobestrijding, of het thema dat aansluit bij het domein van de planeet. Daarbij hoort ook een getuigenis geschreven door een mucopatiënt, of hoe zij persoonlijk dat probleem ervaren en er mee omgaan. Tenslotte stelt ook de gemeente waar het kunstwerk staat zich voor.

Ziehier de thema’s:

Mercurius:

De god van de handel en winst.

Muco en handel – problemen van kosten en  terugbetaling - De kostprijs van muco en het minder verdienen.

Venus :

Muco en liefde - specifieke problemen voor ouders met mucokindjes, lief en leed.

Aarde:

Geen god (tenzij Gaia en Eros) - wetenschappelijk onderzoek  rond muco.

Mars:

God van oorlog, strijd
Strijd tegen muco – strijdbaarheid van dag tot dag -moed

Jupiter:

Vader van de Goden

Muco en ouderschap, fertiliteit bij de mucopatiënten zelf.

Saturnus:

God van landbouw

Muco en voeding – spijsvertering- en groeiproblemen

Uranus:

God van hemel en lucht

Muco en ademhaling – sport,  kinésitherapie

Neptunus:

God van de zee

Muco en mucus – microcellulair probleem 'zoutpoort'

Pluto:

God van onderwereld en dood.

Muco en korte levensverwachting

ZON:

Centrum Muco en de vereniging; de mucocentra

Peter Holvoet  en  Caroline Lamarche maken het geheel rond met een Nederlandstalig  en een  Franstalig gedicht.

 

 

 

Zie ook :